Dây chuyền sản xuất
Hiện nay có hơn 116 nhân viên trong nhà máy của chúng tôi, và 10 dây chuyền sản xuất trong 8 cuộc hội thảo.

Hội thảo của chúng tôi với máy cắt Laser của chúng tôi, máy đấm, máy cắt, máy uốn, thiết bị phun bắn, thiết bị phun, vv :

Nghiên cứu và phát triển
Chúng tôi có một đội ngũ kỹ sư tập trung vào nghiên cứu, phát triển và đổi mới. Chúng tôi có thể thiết kế thang máy thang máy theo yêu cầu của khách hàng theo yêu cầu của bạn. Thang máy thủy lực thích hợp nhất sẽ được đề nghị cho bạn khi chúng tôi có yêu cầu của bạn.