2 đơn vị đôi xe nâng nền tảng cho khách hàng Malta

September 7, 2018

tin tức mới nhất của công ty về 2 đơn vị đôi xe nâng nền tảng cho khách hàng Malta
2 đơn vị đôi xe nâng nền tảng cho khách hàng Malta được nạp vào một container 40'GP trong nhà máy của chúng tôi.